Translate

יום שלישי, 19 בנובמבר 2013

מאמרים בנושא שיקום רצפת האגן מאת ד"ר רחל כפרי


מאמרים בנושא שיקום רצפת האגן מאת ד"ר רחל כפרי

1. מעיתון הרפואה2. כתב העת של העמותה:  הדרך הנכונה להפעלת שרירי רצפת האגן: קישור למאמר: 
3. תסמונת השלפוחית הכאובה: קישור למאמרחיזוק רצפת האגן - אורוגניקולוגיהhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16832589למאמרים בעברית:


שילוב של שיקום רצפת האגן בטיפול האורטופדי (מאמר מכתב עת של העמותה לפיזיותרפיה)

תקציר

רקע: שרירי רצפת האגן (שר"א) וה- (Transvers Abdominals (TA הם חלק משרירי הייצוב המקומי של האגן ועמוד השדרה המותני. התיאום התנועתי והבקרה המוטורית על שרירי היציבה משפיעים על התפקוד התקין של הגב התחתון. הפרעות תפקודיות של רצפת האגן מופיעות בשכיחות גבוהה  בקרב מטופלים עם כאב גב, לדוגמה – 78% מן הנשים שפנו לפיזיותרפיה בשל כאבי גב תחתון ציינו שהן סובלות גם מדליפת שתן.

מטרה: להעלות את מודעותם של הפיזיותרפיסטים להפרעות בשליטה בצרכים ולפגיעה בתפקוד המיני בקרב מטופלי גב תחתון.

שיטה: תיאור מקרה (case report)

סיכום ומסקנות: תיאור המקרה מציג הערכה וטיפול באישה בת חמישים, שהבעיה האורטופדית אצלה היתה משולבת בהפרעות של מערכת השתן והצואה. הטיפול השיקומי ברצפת האגן נעשה במשולב עם פיזיותרפיה אורטופדית לשם הפחתת הכאבים, ולשם שיפור השליטה בשרירי היציבה, בכלל, ועל שרירי רצפת האגן, בפרט. כמו כן, נעשה מאמץ לשפר את מודעותה לחשיבות הטמונה בהרגלי התזונה וההתרוקנות. הליך של שינוי ההרגלים דורש תמיכה טיפולית ומעקב. הודות להתערבות הטיפולית המשולבת דווח על שיפור סימפטומטי בגמר הטיפול, אך כעבור חצי שנה מתום הטיפול חלה נסיגה לנקודת ההתחלה עקב קשייה של האישה ליישם את ההרגלים הללו בחיי היומיום.


  למאמר - http://www.jipts.com/       כתב עת של העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל כרך 16 גיליון מס 2 עמוד 17-23

שיטת 'פאולה'- האמת מאחורי השיטה? דר רחל כפרי

Liebergall-Wischnitzer M., Journal of women's health. 2009;18(3):377-85

השיטה מתבססת על תיאורית הקשר בין השרירים הטבעתיים בגוף.
  • במחקר שנערך בארץ נמצא שיפור בסימפטומים של דליפת שתן במאמץ בנשים, כאשר טיפול פרטני בשיטת 'פאולה' הושווה לתרגול קבוצתי לשרירי רצפת האגן.
  • השיטה נבחנה ע"י שתי חוקרות אובייקטיביות שונות במטרה לבחון את השפעתה של השיטה על פעולת שרירי רצפת האגן (שר"א).
  • בשני המחקרים השתתפו נשים שהוכח קודם למחקר יכולת ביצוע תקין של שר"א.
  • לבדיקת פעולתם של שר"א ניתנו שתי הוראות:
  1. בשיטת 'פאולה': לכווץ חזק שרירים סביב הפה והעיניים.
  2. ההנחיה לשר"א: לכווץ חזק באופן מבודד.
במחקר הראשון נבדקה הפעילות החשמלית בעזרת אלקטרודת EMG בנרתיק ונמצא:
בשיטת 'פאולה' לא נמצא כל הבדל (p=0.32) אך כיווץ ממוקד לשר"א יצר שינוי משמעותי p<0.001))
Resende AP., et al. Effects of the Paula method in electromyographic activation of the pelvic floor: a comparative study. Int Urogynecol J. 2010 (13)
במחקר השני נבדק המרחק בין עצם החיק (פוביס) ופתח הנרתיק בעזרת אולטרה סאונד: גם כאן, בשיטת 'פאולה' לא נמצא כל הבדל (p=0.31) אך בכיווץ ממוקד לשר"א נוצר שינוי משמעותי.
Bø K, et al. Can the Paula method facilitate co-contraction of the pelvic floor muscles? A 4D ultrasound study. Int Urogynecol J. 2010 (23).
המסקנה ממחקרים אלו, ומהמלצות הקיימות בספרות הרפואית היא שיש להיבדק ולקבל הנחיות לתרגול נכון מפיזיותרפיסטית בעלת הכשרה בשיקום רצפת האגן.